Çevre Yönetimi

Yazı Boyutu
A
a

                                                   

Sıfır çevresel etkinin ötesinde net pozitif etkiye ulaşabilmek için Toyota, kendisine altı adet hedef belirlemiştir. Gerek iklim değişikliği gerekse doğal kaynak ve su geri kazanımı gibi tüm bu hedefler zorluklarla çevrilidir. Ancak Toyota, toplumla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmek adına 2050 yılına kadar sürekli iyileştirmelere devam etmekte kararlıdır.

                                                

 

      Dünya, küresel sıcaklık artışını “2 ̊C altında tutma” senaryosu üzerinde çalışırken Toyota, “Sıfır Karbondioksit (CO₂) Emisyonlu Yeni Araç Mücadelesi” ile kendisine 2050 yılına kadar araç CO₂ emisyonu seviyesini 2010 yılı ile karşılaştırıldığında %90 oranında azaltma hedefi belirlemiştir.

 

Ürün Yaşam Döngüsünde Sıfır Karbondioksit (CO₂) Emisyonu Mücadelesiyle Toyota, sadece araç üretiminden ve kullanımından kaynaklanan CO₂ miktarının azaltılmasını değil, aynı zamanda araç üretimi için gerekli olan parçaların üretiminde ve yaşam döngüsü sonucu aracın bertarafı ve geri dönüşümü sırasında ortaya çıkan CO₂ miktarının da azaltılmasını hedeflemektedir.  

  

Karbondiosit (CO₂) emisyonu sadece araçların kullanımından değil, aynı zamanda araç üretim proseslerinden de kaynaklanmaktadır. İklim değişikliğini kontrol altına alabilmek için araç üretiminden kaynaklanan CO₂ emisyonunun azaltılması da otomobil üretim tesislerimizin diğer bir hedefidir.

  

Şimdiye kadar Toyota, üretim tesislerinde kullanılan su tüketimini azaltmak için yağmur suyu toplama sistemi kurmuş ve su geri kazanım oranını arttırarak atıksuyun tekrar kullanımını sağlamıştır. Su iklimi büyük ölçüde bölgeye bağlı olarak değişir. İleriye yönelik olarak, yerel ihtiyaçlara duyarlı bir şekilde su iklimi ile başa çıkmak için küresel bir dizi tedbirler almak niyetindeyiz.

 

Geri dönüşüm temelli toplum hedefi doğrultusunda kaynak verimliliğini arttırmak adına dört temel alanda girişimlere ihtiyaç vardır: (1) çevre dostu malzemelerin kullanılması, (2) parça kullanım ömrünün arttırılması, (3) geri dönüşüm teknolojilerinin geliştirilmesi ve (4) ömrünü tamamlamış araçların malzemelerinden yeni araçların üretilmesi

 

Toyota grup şirketleri, her alanda ”Toplulukların Yaşamlarını Zenginleştirme” hedefini gerçekleştirebilmek için kendilerini üretim alanlarının ağaçlandırılması, çevresel eğitim aktiviteleri ve çevre koruma faaliyetleri gibi çalışmalara adamışlardır.