Diğer Çevre Faaliyetleri

Yazı Boyutu
A
a

Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi Faaliyetleri

KAPSAM

TMMT’nin Çevre Yönetim Sistemi; motorlu araç üretimi, araç yedek parça üretimi ve bu parçalara ait kalıp üretimini kapsamaktadır.

Araç ve parça tasarımı Japonya TMC’de yapıldığından dolayı kapsam dışındadır. Fabrika sınırları içinde bulunan TME-T bünyesinde yapılan bazı faaliyetler kapsama dahil edilmiştir. (Üretim makinalarının seçimi, kurulumu, malzeme, tedarikçilerin seçimi, ofis faaliyetleri vb.)

TME kapsam dışında tutulan faaliyetleri aşağıda verilmiştir:

 • Ürün tasarım ve geliştirme faaliyetleri (TMC ve TME tarafından yapılmaktadır.)
 • Aracın nihai müşteriye satışı (ALC firması tarafından yapılmaktadır)
 • Yatırım satın alma faaliyetlerİ
 • Yan sanayi geliştirme faaliyetleri
 • Yan sanayi proje yönetimi

 
TLST (Toyota Logistics Service Turkey) firmasının yapmış olduğu faaliyetler sonucu ortaya çıkan boyutlar da kapsam içine alınmıştır. (Araç kabul operasyonu, sahaya araç sürüşü ve parkı, tır ile limanlara araç sevkiyatı, ofis faaliyetleri vb.)

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi:

2023 yılına kadar geçerli olan ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası'nı almıştır.

 • Kaynak kullanımını optimize eder.
 • Yönetmeliklere uyarken, çevresel projelere de gönüllü olarak yatırım yapar.
 • Çevresel projeleri planlar ve uygular.
 • Çevresel performansta ve uygulamalarda devamlılığı temel kabul eder.
 • Bu konudaki beklentileri karşılamak için yapılan tüm etkinlikleri destekler.
 • TMMT, 2023 yılına kadar geçerli olan ISO 50001:2018  Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası'nı almıştır.

TOYOTA Global tarafından 2015 yılında duyurulan 2050 Çevre Hedefleri doğrultusunda, enerji performansının sürekli iyileştirilmesi ve enerji verimliliğinin sağlanması adına, çalışmalarını uluslararası düzeyde en iyi enerji yönetim sistemi olarak kabul gören ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi’ni kuruluşuna entegre ederek, enerji yönetim sistemini standartlaştırmayı ilke edinmiştir. TMMT bu sistem ile enerji performansındaki iyileştirmelerin yanı sıra sera gazı emisyonlarının da azalmasına katkıda bulunarak 2050 Çevre Hedefleri’ne kararlılıkla ilerlemektedir.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandık.

Toyota Türkiye, ortak çalıştığı diğer şirketlerin de çevre konusundaki gelişim faaliyetlerini desteklemektedir.

 • Çevre eğitimleri  ile çalışanların çevre bilinci geliştirilmektedir.
 • Her yıl Haziran ayı, "Çevre ayı" olarak belirlenmiştir. Bu ayda, şirket dışı kurum ve uzmanların katılımı ile seminerler, paneller düzenlenerek çevre bilinci arttırılmaktadır .